Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Obsah Kontakty

Na stiahnutie

Oznámenie o registrácii

Žiadosť o zápis do zoznamu členov (word)

Stanovy

Prihláška podujatia kontinuálneho vzdelavania

Hodnotiaca správa garanta podujatia

Oznámenie zmeny údajov registra SKZZ

Žiadosť o obnovenie registrácie

Žiadosť o zrušenie registrácie

Žiadosť o pozastavenie registrácie